Các loại nhân tố chi phối quá trình phát triền loài người gồm:

A.

Nhân tố vô cơ và nhân tố hữu cơ.

B.

Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội.

C.

Nhân tố sinh học và nhân tố hóa học.

D.

Nhân tố vật lí, nhân tố hóa học và nhân tố sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...