Các loài khác nhau cách li di truyền với nhau chủ yếu là do:

A.

Phân bố trong các khu vực địa lí khác nhau nên chịu tác động của các điều kiện ngoại cảnh khác nhau.

B.

Phân bố trong cùng một khu vực địa lí nhưng có các điều kiện sinh thái khác nhau.

C.

Bộ nhiễm sắc thể của các loài khác nhau thường khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước và cấu trúc nên dù có tạo được con lai thì cũng bất thụ. 

D.

Cơ quan sinh sản, tập tính hoạt động sinh dục khác nhau nên không giao phối được với nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bộ nhiễm sắc thể của các loài khác nhau thường khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước và cấu trúc nên dù có tạo được con lai thì cũng bất thụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...