Các loại ion tham gia vào quá trình dẫn tuyền xung động là   

A.Cl-
B.Ca+
C.K+
D.Na2+
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...