Các loại ion tham gia vào quá trình dẫn tuyền xung động là   

A.Cl-
B.Ca+
C.K+
D.Na2+
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

On tap sinh 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...