Các loại đường đơn chứa 5 cacbon là

A.

pentôzơ, hexôzơ.

B.

pentôzơ, glucôzơ.

C.

hexôzơ.

D.

pentôzơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Pentôzơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...