Các loại đất chưa sử dụng hiện nay cần phải cải tạo chiếm

A.

trên 6 triệu ha.

B.

gần 6 triệu ha

C.

trên 5 triệu ha

D.

gần 5 triệu ha

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...