Các lò phản ứng hạt nhân trong các nhà máy điện nguyên tử hoạt động trong chế độ mà hệ số nhân nơtrôn s phải thỏa mãn:

A.

s < 1.

B.

s ≥ 1.

C.

s = 1.

D.

s > 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

s = 1.

Các lò phản ứng hạt nhân trong các nhà máy điện nguyên tử hoạt động trong chế độ mà hệ số nhân nơtrôn s phải thỏa mãn: s = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...