Các kim loại kiềm đều là nguyên tố:

A.

s.

B.

p.

C.

d.

D.

s và p.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

s.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...