Các kim loại kiềm đều là nguyên tố:

A.

s.

B.

p.

C.

d.

D.

s và p.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...