Các kỉ trong đại Cổ sinh được xếp theo thứ tự là:

A.

Ôcđôvi - Cambri - Xilua - Đêvôn - Than đá - Pecmi.

B.

Cambri - Ôcđôvi - Đêvôn - Xilua - Than đá - Pecmi.

C.

Xilua - Ôcđôvi - Cambri - Đêvôn - Than đá - Pecmi.

D.

Cambri - Ôcđôvi - Xilua - Đêvôn - Than đá - Pecmi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cambri - Ôcđôvi - Xilua - Đêvôn - Than đá - Pecmi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...