Các khu vực nằm gần nơi có dòng biển nóng đi qua thường mưa nhiều vì

A.

không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước và nếu được gió thổi từ trong lục địa sẽ gây mưa 

B.

không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa và gây mưa

C.

ven dòng sông nóng là các khu áp thấp

D.

ý b và c đúng 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa và gây mưa

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...