Các khu công nghiệp tập trung phân bố nhiều nhất ở vùng nào?

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Duyên hải miền Trung.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...