Các khu công nghiệp tập trung phân bố nhiều nhất ở vùng nào?

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Duyên hải miền Trung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đông Nam Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...