Các khu áp cao thường có mưa rất ít hoặc không có mưa do

A.

chỉ có không khí khô bốc lên cao

B.

không khí ẩm không bốc lên được lại chỉ có gió thổi đi  

C.

có ít gió thổi đến 

D.

nằm sâu trong lục địa

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...