Các khối núi cao trên 2000m đã

A.

phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới ở nước ta.

B.

làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên Việt Nam.

C.

tác động mạnh đến cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới ẩm của nước ta

D.

làm phong phú thêm cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới ẩm của nước ta

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới ở nước ta.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...