Các khoảng đồng biến của hàm số img1 là  

A.

img1 và img2.        

B.

img1 và img2.

C.

img1 và img2.        

D.

 img1 và img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định: img1. Ta có: img2. Cho img3img4img5. Bảng biến thiên: img6  Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng img7 và img8.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...