Các ion Ca2+, Cl, K+, P3, S2− đều có chung cấu hình electron là:

A.

1s22s22p63s23p64s2.

B.

1s22s22p63s23p5.

C.

1s22s22p63s2.

D.

1s22s22p63s23p6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1s22s22p63s23p6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...