Các ion 8O2-, 12Mg2+, 13Al3+ bằng nhau về

A. số khối.
B. số electron.
C. số proton.
D. số nơtron.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...