Các hợp kim quan trọng của Al là hợp kim: đuyra; silumin; almelec; electron. Thành phần và tính chất của loại hợp kim này là:

A.

1-d; 2-a; 3-b; 4-c.

B.

1-b; 2-a; 3-c; 4-d.

C.

1-a; 2-b; 3-d; 4-c.

D.

1-b; 2-a; 3-d; 4-c.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1-b; 2-a; 3-c; 4-d.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...