Các hợp chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên Trái đất được tổng hợp từ chất vô cơ là nhờ:

A.

tác động của chọn lọc tự nhiên.

B.

tác động của các yếu tố sinh thái.

C.

tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên: sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa...

D.

sự biến động địa chất trong Trái đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên: sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa...

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...