Các hợp chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên Trái đất được tổng hợp từ chất vô cơ là nhờ:

A.

tác động của chọn lọc tự nhiên.

B.

tác động của các yếu tố sinh thái.

C.

tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên: sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa...

D.

sự biến động địa chất trong Trái đất.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...