Các hợp chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên Trái đất được tổng hợp từ chất vô cơ là nhờ:

A.

tác động của chọn lọc tự nhiên.

B.

tác động của các yếu tố sinh thái.

C.

tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên: sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa...

D.

sự biến động địa chất trong Trái đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tác động của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên: sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa...

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...