Các hợp chất gluxit, lipit xuất hiện do kết hợp giữa nguyên tố:

A.

C, H.

B.

C, H, O, N.

C.

C, H, O.

D.

H, O, N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C, H, O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...