Các hoạt động kinh doanh, hoạt động nào là quan trọng nhất ?

A. Hoạt động sản xuất.
B. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
C. Hoạt động dịch vụ.
D. Hoạt động trao đổi.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...