Các hoang mạc hình thành chủ yếu do nguyên nhân nằm gần dòng biển lạnh là

A.

Atacama, Namíp

B.

Gôbi, Namíp 

C.

Atacama, Sahara 

D.

Namíp, Taclamacan 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Atacama, Namíp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...