Các hoang mạc hình thành chủ yếu do nguyên nhân nằm gần dòng biển lạnh là

A.

Atacama, Namíp

B.

Gôbi, Namíp 

C.

Atacama, Sahara 

D.

Namíp, Taclamacan 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...