** Các hình vẽ sau thể hiện đường đi của tia sáng đến mặt phân cách hai môi trường bezen - không khí.

Chiết suất của benzen là 1,5 thì sin của góc khúc xạ trong hình 4 là 

A.

1,00.

B.

0,707.

C.

0,47.

D.

0,30.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,47.

sin45° = 1,5sinr

 sinr =  ≈ 0,47.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...