** Các hình vẽ sau thể hiện đường đi của tia sáng đến mặt phân cách hai môi trường bezen - không khí.

Góc khúc xạ của tia sáng sẽ lớn hơn góc tới trong hình

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2.

Hình (2) có tia ló. Vì đi từ môi trường chiết suất lớn sang bé nên góc khúc xạ r > i.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...