** Các hình vẽ sau thể hiện đường đi của tia sáng đến mặt phân cách hai môi trường bezen - không khí.

Tia sáng chịu sự phản xạ toàn phần tại mặt phân cách trong hình

 

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3.

Hình (3) có i = 70° > igh nên có phản xạ toàn phần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...