** Các hình vẽ sau thể hiện đường đi của tia sáng đến mặt phân cách hai môi trường bezen - không khí.

Hướng của tia sáng sẽ không đổi trong hình

A.

1.

B.

2.

C.

3.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1.

Trung bình (1) do tia sáng  mặt phân cách nên truyền thẳng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...