Các hình thức lãnh thổ công nghiệp đa dạng, phong phú nhưng tuỳ thuộc vào:

A.

Kinh tế - chính sách.

B.

Điều kiện tự nhiên - dân cư.

C.

Tiến bộ của khoa học kĩ thuật.

D.

Kinh tế - chính sách và điều kiện tự nhiên - dân cư hoặc tiến bộ của khoa học kĩ thuật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kinh tế - chính sách và điều kiện tự nhiên - dân cư hoặc tiến bộ của khoa học kĩ thuật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...