Các hình thức cách li chủ yếu giữa các quần thể sinh vật gồm:

A.

Cách li địa lí, cách li sinh sản, cách li di truyền, cách li sinh học.

B.

Cách li sinh thái, cách li địa lí, cách li sinh học, cách lí sinh sản.

C.

Cách li sinh thái, cách li địa lí, cách li sinh sản, cách li di truyền.

D.

Cách li địa lí, cách li di truyền, cách li sinh thái, cách li sinh học.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...