Các hiện tượng thí nghiệm nào sau đây được mô tả đúng?

A.

Cho dung dịch I2, vào hồ tinh bột thì màu xanh xuất hiện, đun nóng màu xanh biến mất, để nguội lại có màu xanh.

B.

Cho fructozơ vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/NH3 rồi đun nóng không có Ag tạo ra, cho tiếp vài giọt axit sufuric vào đun nóng có kết tủa Ag xuất hiện.

C.

Nhỏ dung dịch I2 lên lát chuối chín, không có màu xanh. Cho lát chuối đó vào dung dịch axit sufuric rất loãng đun một lúc, để nguội nhỏ dung dịch I2 vào màu xanh xuất hiện.

D.

Cho Cu(OH)2 và dung dịch glucozơ: Cu(OH)2 tan tạo thành dung dịch xanh lam, đun nóng hỗn hợp màu xanh mất đi và có kết tủa đỏ gạch. Làm lạnh hỗn hợp kết tủa tan và màu xanh xuất hiện trở lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho dung dịch I2, vào hồ tinh bột thì màu xanh xuất hiện, đun nóng màu xanh biến mất, để nguội lại có màu xanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...