Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có:

A.

Cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

B.

Cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

C.

Cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

D.

Cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...