Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có:

A.

Cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

B.

Cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

C.

Cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

D.

Cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...