Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có:

A.

Cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

B.

Cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

C.

Cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

D.

Cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...