Dạng đột biến gen có thể làm thay đổi thành phần 1 axit amin nhưng không làm thay đổi số lượng axit amin trong chuỗi pôlipeptit tương ứng là

A.

thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

B.

mất 3 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

C.

mất 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

D.

thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...