Dạng đột biến gen có thể làm thay đổi thành phần 1 axit amin nhưng không làm thay đổi số lượng axit amin trong chuỗi pôlipeptit tương ứng là

A.

thêm 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

B.

mất 3 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

C.

mất 1 cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

D.

thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác xảy ra ở bộ ba mã hoá thứ năm của gen.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...