Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam? 

A.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc 

B.

Tiểu tư sản, tư sản dân tộc 

C.

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến 

D.

Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tiểu tư sản, tư sản dân tộc 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...