Các giá trị của x đế hàm số  không xác định là:

A.

x = - + k.

B.

x =  + k.

C.

x =  + k.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...