Các giá trị của a để  là:

 

A.

a > 1

B.

a < 0

C.

0 < a < 1

D.

a = 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0 < a < 1

.

Vậy ta phải có: 0 < a < 1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...