Các giá trị của a sao cho với mọi x, ta luôn luôn có:
             

A.

a ≤ -53

B.

a > 1

C.

0 < a < 1

D.

-53 ≤ a < 1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...