Các giá trị của a sao cho với mọi x, ta luôn luôn có:
             

A.

a ≤ -53

B.

a > 1

C.

0 < a < 1

D.

-53 ≤ a < 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có : 2x2 - 3x + 2 > 0 với mọi x.
Bất phương trình đã cho tương đương với:
⇔ -2x2 + 3x - 2 ≤ x2 + 5x + a < 14x2 - 21x + 14, ∀x

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...