Các gen sẽ di truyền liên kết khi:

A.

các cặp gen qui định tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

B.

các cặp gen quy định các tính trạng cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

C.

nhiều cặp gen cùng nằm trên nhiều nhiễm sắc thể.

D.

các gen phải nằm trên một nhiễm sắc thể thường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

các cặp gen quy định các tính trạng cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...