Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là: 

A.

6. 

B.

8. 

C.

14. 

D.

16. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào dữ kiện về đặc điểm phân bố của X để viết cấu hình e. Hướng dẫn giải: Cấu hình e nguyên tử X là: img1 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...