Các dung dịch riêng biệt đựng trong các lọ mất nhãn sau: BaCl2, NaOH, Na2CO3, NH4Cl, HCl. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt?

A.

Dung dịch Na2SO4.

B.

Dung dịch Ba(OH)2.

C.

Quỳ tím.

D.

Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Ba(OH)2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...