Các dung dịch Al2(SO4)3 và NaHCO3 có:

A.

pH > 7; pH > 7.

B.

pH < 7; pH > 7.

C.

pH > 7; pH < 7.

D.

pH < 7; pH < 7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

pH < 7; pH > 7.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...