Các dụng cụ sau đây được kí hiệu:

I. Điện trở thuần túy.                      II. Cuộn cảm thuần túy.

III. Tụ điện thuần túy.                    IV. Ống dây có tự cảm và điện trở.

Trong các dụng cụ đó, dụng cụ không tiêu thụ điện năng là:

A.

I + II.

B.

II + III.

C.

III + IV.

D.

I + II + III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

II + III.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...