Các dụng cụ sau đây được kí hiệu:

I. Điện trở thuần túy.                      II. Cuộn cảm thuần túy.

III. Tụ điện thuần túy.                    IV. Ống dây có tự cảm và điện trở.

Trong các dụng cụ đó, dụng cụ không tiêu thụ điện năng là:

A.

I + II.

B.

II + III.

C.

III + IV.

D.

I + II + III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

II + III.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...