Các đồng vị của cùng một nguyên tố thì có cùng

A.

A: khối lượng nguyên tử

B.

B: số nơtron

C.

C: số nuclon

D.

D: số proton

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồng vị hạt nhân là các hạt nhân có cùng số proton nhưng số nơtron hoặc số khối thì khác nhau

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...