Các đồng phân ứng với công thức phân tử C9H8O2 (đều là dẫn xuất của benzen) tác dụng với NaOH dư cho hai muối và cộng hợp với Br2 theo tỷ lệ 1 : 1 là:

A.

1.

B.

3.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chất là dẫn xuất của benzene, khi cộng với NaOH dư cho 2 muối thì có dạng RCOOC6H5

Mà CTPT của chất đó là C9H8O2  công thức thu gọn của chất đó là C2H3COOC6H5

 công thức cấu tạo của chất đó là CH2=CH-COO-C6H5  ( phù hợp với điều kiện cộng hợp với Br2 theo tỉ lệ 1:1

Các ptpư xảy ra:

CH2=CH-COOC6H5+ 2NaOH  CH2=CH-COONa +C6H5ONa + H2O

CH2=CH-COOC6H5 + Br2  → CH2Br-CHBr-COOC6H5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...