Các đồn điền của tư bản Pháp chủ yếu trồng gì?

A.

Trồng chè.

B.

Trồng lúa.

C.

Trồng cao su.

D.

Trồng cà phê.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trồng cao su.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...