Các đồ vật bằng bạc để trong không khí lâu ngày bị xám đen là do:

A.

Bạc tác dụng với O2 trong không khí.

B.

Bạc tác dụng với hơi nước.

C.

Bạc tác dụng với khí CO2.

D.

Bạc tác dụng đồng thời với khí O2 và H2S trong không khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạc tác dụng đồng thời với khí O2 và H2S trong không khí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...