Các đồ vật bằng bạc để trong không khí lâu ngày bị xám đen là do:

A.

Bạc tác dụng với O2 trong không khí.

B.

Bạc tác dụng với hơi nước.

C.

Bạc tác dụng với khí CO2.

D.

Bạc tác dụng đồng thời với khí O2 và H2S trong không khí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạc tác dụng đồng thời với khí O2 và H2S trong không khí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...