Các đô thị: Phú Xuân, Hội An, Đà Nẵng, Phố Hiến xuất hiện ở thế kỉ:

A.

XVI-XVIII.

B.

XI-XVI.

C.

XVIII-XIX.

D.

XIX-XX.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

XVI-XVIII.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...