Các đô thị ở Bắc Trung Bộ có số dân từ 20 đến 50 vạn người là

A.

Vinh, Thanh Hóa.

B.

Huế, Vinh

C.

Thanh Hóa, Huế.

D.

Vinh, Đồng Hới

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...